Female Business Leaders DIDACO Commerce

DIDACO priznanje

 

Veoma smo ponosni što je komanija Didaco Commerce dobila plaketu za izuzetan poslovni uspjeh, kao jedan od rijetkih bosanskohercegovačkih kompanija gdje je žena na rukovodećem položaju.

Didaco shop Novosti