Botanički institut L’Angelica uzgaja samo najkvalitetnije biljke i od njih pravi proizvode koji kombinuju tradicionalne organske sastojke sa savremenim tehnologijama.