Svaki dan počinje Adidas bodycare proizvodima. Razvijeni u saradnji sa vrhunskim sportistima, a namijenjeni svima koji su strastveni, energični i odlučni, adidas proizvodi za ličnu higijenu i njegu pomažu u ostvarivanju sopstvenog potencijala u svim situacijama. Pomijera granice.